•  

Cradle to Cradle

Objectief. Allesomvattend. Veilig. Voor de Cradle to Cradle-certificering worden producten geëvalueerd en verbeterd door de materialen en productieprocessen grondig te beoordelen en te optimaliseren. De certificering houdt in dat het product gezond, veilig, effectief en hoogwaardig is en dat het telkens opnieuw kan worden gerecycled.

Cradle to Cradle kan op veel verschillende producten worden toegepast, niet alleen tapijt. De criteria voor het evaluatieproces zijn hierdoor strenger, omdat ze niet voor één bepaalde branche zijn opgesteld.

Shaw en de Cradle to Cradle-filosofie

Onze Cradle to Cradle-gecertificeerde producten:

  • * Eco Solution Q nylon
  • * EcoWorx voor tegeltapijt
  • * Kamerbrede EcoWorx tapijtrug
  • * Hoogwaardige, kamerbrede EcoWorx tapijtrug

De waarde van het materiaal optimaal benutten. Afval verminderen. Dankzij een volkomen gesloten cyclus zijn onze tapijtproducten volledig recyclebaar. Hoewel dit een revolutionair ontwerpproces is, is het niet helemaal nieuw. Wij hebben slechts de natuur geïmiteerd en tapijt ontworpen dat opnieuw tot tapijt kan worden gemaakt, zodat het niet op de vuilstortplaats terecht komt. Dat is het Cradle to Cradle-concept.

Een tapijt bestaat voor het grootste deel uit poolgaren en rugmateriaal. Onze Eco Solution Q nylon en EcoWorx tapijtruggen zijn volledig recyclebaar. Deze onderdelen komen als post-consumer materiaal bij Shaw terug en worden voor nieuwe tapijten gebruikt. Hiermee wordt het verbruik van grondstoffen beperkt en wordt voorkomen dat tapijt op de vuilstortplaats terecht komt. We hebben niet alleen ons tapijt zodanig ontworpen dat het gerecycled kan worden, we hebben ook een netwerk voor inzameling van tapijten opgezet, een internationale milieugarantie ontwikkeld en processen geïmplementeerd waarbij nylon via Evergreen en de tapijtruggen via dissolutie en elutie worden gerecycled.

Certificering van derden
Behalve door Cradle to Cradle zijn onze producten ook door andere programma's gecertificeerd die producten op duurzaamheid en prestaties beoordelen. Daarnaast komt het tapijt van Shaw Contract Group in aanmerking voor punten voor LEED-certificering.

<< Terug naar home

© Copyright 2012-2021 P&R Trading (+31) 06 53536961Privacy statement   | Sitemap   |   Ontwikkeld door SatDesign
3